Smart ile Hipoterapi

HİPOTERAPİ – ATLA TERAPİ

 

                HİPOTERAPİ – ATLA TERAPİ NEDİR ?

                               Hipoterapi – Atla terapi tanımlamaları birbirine çok yakın olmasına rağmen küçük farklılıkları olan birer tamamlayıcı rehabilitasyon yöntemidir. Basitçe “ engel durumlarından dolayı bireylerin yaşadığı zorlukları aşmalarına yardım etmek amacıyla atı ve atın hareketlerini kullanma yöntemidir.”

          

                            Terapi amaçlı at binme at aktiviteleri; fiziksel, psikolojik, duyusal, davranışsal, iletişimsel bozukluk ve uyumsuzlukların giderilmesinde bir yol olarak kullanılmaya çalışılır. Terapi amaçlı at binme ile;

 • Denge ve düzeltme reaksiyonlarını uyararak gövde dengesini geliştirir,
 • Kas tonusunu düzenler,
 • Kas kuvvetini geliştirir,
 • Eklem hareketliliğini arttırarak, kontraktür oluşumunu azaltmaya yardımcı olur
 • Kalp – damar sistemini uyarır,
 • Metabolizmayı uyarır,
 • Solunum sistemini geliştirir,
 • Spastisiteyi azaltır,
 • Mesane kontrolünü geliştirmeye, bağırsak problemlerini azaltmaya yardımcı olur,
 • Sosyal iletişimi arttırır,
 • Kişide kendine güven duygusunu geliştirir,
 • Kişiye gevşeme duygusunu kazandırmaya yardımcı olur,
 • Yaşama sevincini kazandırır.

 

Hipoterapi ve terapi amaçlı ata binme aktiviteleri;

 • Kas hastalıklarında,
 • Omurilik yaralanmalarında,
 • Brakiyal Pleksus Yaralanmalarında,
 • MS,
 • Down sendromu
 • Gelişimsel anamoliler,
 • Kafa travmaları,
 • Serebral paralizi,
 • Ampütasyonlar,
 • Spina bifida,
 • Beyin kanaması,
 • Otizm,
 • Psikolojik bozukluklar,
 • Duyu bütünleme bozuklukları,
 • Mental retardasyon,
 • Öğrenme ve konuşma bozukluklarında kullanılmaktadır.

 SMaRT ( Sensory Motor Activity Repertoire Therapy )  İLE HİPOTERAPİ

                 Bu yöntem, atın hareketlerinden ve çevresel uyaranlardan gelen sensörik girdiler kullanılarak özel gereksinimli bireyin kişiliğine, yeterliliklerine, yaşına ve ilgi alanlarına uygun AKTİVİTELERİN düzenlenmesidir. Bu aktiviteler tamamen bireye özel olarak düzenlenir ve;

 • Özel gereksinimli çocuklarda oyun kurma ve devam ettirmeye yönelik,
 • Öğrenmenin temel prensiplerini içeren,
 • Engelli bireyin hareket becerilerini arttırmaya yönelik,
 • Modu dengeleyen ve motivasyonu yükselten,
 • Birden çok becerinin iç içe girdiği at ile yapılan oyun temelli aktiviteleri içermektedir.