HORNER’S SENDROMU

Doğumsal Brakiyal plexus yaralanmalarında C8-T1 seviyesindeki kopuklarda görülebilir. 

Sendromun belirtileri;

Pitozis (göz kapağı düşmesi)
Miyozis (göz bebeğinin küçülmesi)
Anhidrozis (etkilenen yüz tarafında terleme kaybı)
Enoftalmus (göz rengi değişikliği )

Resimde BP un cerrahi sonrası (1 ve 16 ay arası) gözdeki düzelme gösterilmiştir. (The picture showed improvement in the eye after BP surgery (between 1 and 16 months)

HORNER’S SYNDROME

Can be seen in congenital brachial plexus injuries at C8-T1 level.

Manifestations of Horner’s Syndrome 

Ptosis (dropping of the eyelid)
Myosis (constriction of the pupil)
Anhidrosis (loss of sweating on the affected side)
Enophthalmos (eye color change)