ZEKİYE GEZGİN KİMDİR ?

 

Fizyoterapist , SMaRT Yaklaşımının Kurucusu , Nörogelişimsel Terapist , GEZGİNLER Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’ nin kurucu müdürlerindendir.

ÖZGEÇMİŞ : 

Fzt. Zekiye Gezgin 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Serebral Palsi(CP), doğumsal brakiyal pleksus yaralanmaları, tortikollis ,beslenme-yutma-salya problemleri, duyu – algı problemleri,  otizm, kromozom problemleri ,kas hastalıkları, genetik-metabolik hastalıklar, nöral tüp defektleri  gibi…çok farklı tanı grubundan özel gereksinimli çocuklarla çalışmıştır. Bebek ve ergenlerde nörogelişimsel Bobath Terapisi, Yenidoğanlarda Genel hareket analizi (GMs), duyu bütünleme terapileri , çocuklarla iletişim ve algı- analiz yöntemleri  ,hippoterapi ve oromotor konularında, yurtiçi ve yurtdışından ileri düzey eğitimler almıştır.

Tecrübelerinden yola çıkarak “ne kadar erken Rehabilitasyon o kadar iyi sonuç” felsefesiyle özel gereksinimli bireylerde  erken müdahalenin önemini açıklayan çalışmalar yapmaya başlamıştır. 2010 yılından beri yoğun olarak riskli bebeklerde erken rehabilitasyon ve gelişim takipleri yapmaktadır. Bu grupta yer alan  Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalı  bebeklerle çalışırken, bebeklerin hareket analizlerini ve beyin -sinir-kas gelişimini temel alan araştırmalardan yola çıkarak ,gelişimin doğasına uygun  olan SMART ‘ı (SensoryMotorActivityRepertoireTherapy) geliştirmiştir.

Yıllardır özel çocuklar ve aileleri ile çalışarak klinik tecrübelerini bilimsel yayınlara dönüştürmüştür. 2014 yılından beri yine Fizyoterapist olan eşi Cem Gezgin ile birlikte kurucusu oldukları GEZGİNLER ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ’ nde çalışmalarını devam ettirmektedir.

İki çocuk annesidir.

EĞİTİM

1994-1998– Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü-                                  Lisans

2006-GATA-Doç.Dr.Müzeyyen Çiyiltepe’den Yutma Patolojisi Ve Fonoloji                                          Dersleri (Özel Öğrenci)

2009 – Hacettepe Üniversitesi –Yüksek Lisans

Prof.Dr.Hülya Kayıhan’dan Duyu Bütünlüğünde Tedavi 1-2  Ve                                      Pediatride Oyun Dersleri(Özel Öğrenci)

SERTİFİKALARI :

 1. Engelli Çocuklarda Atla Terapi Uygulamaları Ve Biniş Eğitimi-2007 Ankara
 2. Yutma Bozukluklarında Değerlendirme Ve Terapi -2007 İstanbul
 3. Duyu Bütünleme Terapisi 1-2 “Sensori İntegration Theraphy”-2008
 4. Floortıme Çalıştayı-2009 İstanbul
 5. Engelli Çocuklarda Atla Terapi Uygulamaları -2010-İstanbul
 6. Goal Directed Treatment Sertifikasyon Programı-2011-İstanbul
 7. İleri Düzey Bebek Ve Ergen Bobath Uygulayıcısı Sertifikası (Ebta)
 8. “Bobath Theraphy Advanced” -2012 Ankara-İstanbul
 9. Cp Li Çocuklarda Ortez Tedavisi-2012 Ankara
 10. Salya Problemleri Ve Tedavisi -2012 Ankara
 11. İleri Düzey Gms Metodu İle Yenidoğanlarda Hareket Analizi Sertifikası
 12. ‘‘The 64th Gm Trust Course On Prechtl’s Assessment Of General Movements,    Advanced Level”-2013 Ankara
 13. Cp De Ayak Ve Ayakbileği Sorunları -2013 Ankara
 14. Spina Bifidali Çocuklarda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu-2014 Ankara
 15. Sensori İntegration Perspective Kursu-2014 İstanbul
 16. İmp- İnfant Motor Profile Kursu İle Bebeklerde Motor Hareketlerin Değerlendirilmesi-2015 Ankara
 17. Tsfı-Bebeklerde Duyusal Fonksiyonların Degerlendirilmesi-2015 Ankara
 18. Gelişim Tarama Envanterleri Uygulama-2016 Ankara.

KONGRE VE SEMİNERLER:

 • Serebral Paralizili Hastalarda Fizyoterapi İle Alınan Sonuçlar V. Rehabilitasyon Günleri -1997 İzmir
 • Serebral Paralizi De Tedavi Yaklaşımlarında Yenilikler Semineri-2004 Ankara
 • Iıı. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-2005 Ankara
 • I.Ulusal Cerebral Palsy Ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi-2005 İstanbul
 • Xı. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-2006 İstanbul
 • Cerebral Palsy’li Çocuklarda Güncel Ortezlemeler Semineri-2006 Ankara
 • Özürlüler’ 2006 Kongresi-2006 İstanbul
 • Cerebral Paralizide Multidisipliner Yaklaşımlar Ve Güncel Gelişmeler Semineri- 2007 Ankara
 • Iv. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-2007 İstanbul
 • 1.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-2009-İstanbul
 • 2.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-2011-İstanbul
 • 1.Yutma Bozuklukları Kongresi-6-8 Aralık 2012
 • 3.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-2015 Ankara
 • 4.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-2017 İstanbul

MESLEKİ ÇALIŞMALARI :

 • Fizyoterapide Tedavi Amaçları (Aile Semineri)-2005-Ankara
 • Serebral Palsy Nedir? (Aile Semineri)-2006-Ankara
 • Duyu Bütünlemesi Nedir? (Aile Semineri)-2006-Ankara
 • Bobath Yaklaşımı (Hizmet İçi Seminer)-2006-Ankara
 • Serebral Paralizili Çocuklarda Solunum Egzersizlerinin Nazaliteye Etkisi (Makale-Çalışma Ortaklığı)-2006 Ankara
 • Koklear İmplantlı Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilirim? (Kitap-Çalışma Ortaklığı)-2007 Ankara
 • Serebral Palsy’de Cerrahi Yaklaşımlar (Aile Semineri)-2007-Ankara
 • Normal Çocuk Gelişimi (Hizmet İçi Seminer)-2007-Ankara
 • Fiziksel Engelli Çocuklarda Özel Eğitime Yardımcı Pozisyonlamalar (Hizmet İçi Seminer)-2007-Ankara
 • Aile Eğitim Seminerleri (I-Iı-Iıı-Iv)-2007-Ankara
 • 2008 – 2010 Yıllarında Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Son Sınıf Öğrencilerine Süpervizörlük-Ankara
 • Gata Yenidoğan Ünitesinde Riskli Yenidoğanların Takibi (6 Ay)-2010-Ankara
 • Özel Eğitimde Fizyoterapinin Yeri-(Hizmet İçi Seminer)-2010-Ankara
 • Yutma Terapisi-(Hizmet İçi Seminer)-2010-Ankara
 • Bobath Terapisi-(Hizmet İçi Seminer)-2011-Ankara
 • Yürüme Analizi-(Hizmet İçi Seminer)-2012-Ankara
 • Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerine Supervizörlük-Ankara
 • Normal Motor Gelişim-H.Ü Ergoterapi Bölümü Misafir Konuşmacı-2013-Ankara
 • Normal Motor Gelişim-(Hizmet İçi Seminer)-2013-Ankara
 • Doğa Koleji Binicilik Kulübü-Hipoterapi Uygulamaları-2013-Ankara
 • Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalarında Sensory Motor Activity Repertoire Therapy Smart –Hizmet İçi Seminer-2017-Ankara

MAKALE – YAYIN:

 1. Xı. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu İstanbul 17-19 Kasım 2006-Spastik Serebral Palsyli Olgularda Hipoterapinin Etkisinin Araştırılması (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi -Cilt(Volume): 17 Sayı(No):3 / Aralık 2006)
 2. Serebral Paralizi Konusunda Aile Bilgilendirme Kitapçığı (Gata Yayınları-Kitap) -2007 Ankara
 3. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi-Ankara 4-5 Mayıs 2007
 4. Serebral Palsyli Olguların Kaba Motor Fonksiyon Düzeyleri: Bir Yıllık İzlem Çalışması (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi -Cilt(Volume):18 Sayı(No):2 / Ağustos 2007)
 5. Cp De Multidisipliner Yaklaşımlar Ve Güncel Gelişmeler Eğitim Semineri 21-Şubat 2007 Ankara-Serebral Palsyli Çocuklarda Hipoterapi Uygulamalarının Sonuçlarının İncelenmesi
 6. Serebral Palsy Tedavisinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu Ankara 23-25 Mayıs 2008-Spastik Diparatik Cp Li Bir Olguda Ortopedik Operasyonun Etkinliğinin İncelenmesi
 7. 1.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-8-10 Kasım 2009-İstanbul Serebral Paralizili (Cp) Li Bir Olguda Birlikte Uygulanan Nörogelişimsel Tedavi , Hipoterapi Ve Duyu Bütünlüğü Yaklaşımının Sonuçları-Sözel Sunum (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi-Cilt20,Sayı3)
 8. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul 7-9 Ekim 2011- Serebral Paralizili Çocuklarda Kombine Tedavi Sonuçları –Poster Çalışması (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi-Cilt22,Sayı3)
 9. Oromotor Fonksiyon Bozukluğu Görülen Çocuklarda Kontrollü Ev Programının Beslenme Üzerine Etkisi-2011 İstanbul-Poster Çalışması (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi-Cilt22,Sayı3)
 10. Otizmli Çocuklarda Bakım Verenin Anadil Kullanımının İletişim Becerisi Kazanılması Üzerindeki Etkisi-Sözel Sunum-2011 İstanbul (Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi-Cilt22,Sayı3)
 11. 3.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi Comparison Of Deformities Of Fingers Via Zancolli And House Classification With Children With Cerebral Palsy (Poster Çalışması)-2013 İstanbul
 12. Sensory İntegration Based Occupational Therapy Treatment: A Case Study Of A Preschool Child (Poster Çalışması) -2013 İstanbul
 13. 4. Uluslararası Cerebral Palsy Ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul 6-8 Aralık 2013- “Serebral Palsyli Hastalara Uygulanan Botulinum Toksin A Uygulamasının Motor Fonksiyon Değerleri Üzerine Etkisi” -2013–Poster Çalışması
 14. “Serebral Palsyli Hastalarda Yoğun Tedavi Yaklaşımının Motor Fonksiyon Değerleri Üzerine Etkinliği” -2013-Poster Çalışması-İstanbul
 15. Ortopedik Olgularla Rehabilitasyon-Torticollis-2017-Kitap Bölümü-İstanbul
 16. Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizili Bebeklerde Sensory Motor Actıvıty Repertoıre Therapy (Smart) Sonuçları-2017-Sözel Sunum-İstanbul (Jetr-Journal Of Exercise Therapy And Rehabilitation Dergisi-Aralık2017)
 17. Motor Gelişim Geriliği Olan Bebeklerde Bobath Nörogelişimsel Tedavi (Ngt) Sonrası Infant Motor Profil (Imp) Sonuçlarının Karşılaştırılması-2017-Sözel Sunum-İstanbul (Jetr-Journal Of Exercise Therapy And Rehabilitation Dergisi-Aralık2017)