Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalarında SMaRT Uygulamaları

 

                                                                              a-Sol BP yaralanmalı bebek                           b-Normal gelişen bebek

Resim a ve b de; görüldüğü gibi doğumsal BP yaralanması geçiren bebek ile tipik gelişen bebeğin duruş ve yapabilirlikleri farklıdır. BP yaralanması geçirmiş bebeğe gerekli yardımlar erken dönemden itibaren verilmez ise bu asimetrik duruş ve gelişim algısını, beyin normal kabul eder. Bu asimetrik algı ile büyüyen bebekler ; sinir ve kas iyileşmesi ile kol ve elde  tüm hareketleri yapabildiği halde  bile ,etkilenmiş tarafı kullanmayı tercih etmez.  Bu nedenle SMaRT, erken dönemden itibaren bebeğin beyninde doğru bir haritalanma oluşturmayı hedefler.

SMART NEDEN FARKLI BİR YAKLAŞIMDIR?

  • Tipik fizyoterapi yaklaşımlarının ötesindedir; sinir iyileşme süreci içinde olan bebeğin normal gelişimine uygun olan, onun sadece koluna odaklanmayan bir yaklaşımdır.
  • Terapilerde, çocuğun modu ve motivasyonuna uygun aktiviteler planlayarak  repertuarını geliştirmeyi hedefler.
  • Motor gelişimde; Hareketlerin normal gelişime uygun açıda ve kalitede olup olmadığını dikkate alır. Gelişimin doğasında olan hareketin tüm bileşenlerini önemser.
  • Baş ve gövdeyi de içeren genel hareket uyarımları kullanır, bebeğin iyileşmekte olan kolunu da destekler ve geliştirir.
  • Duyusal gelişimde; sadece eldeki dokunma duyusu değil genel duyusal gelişimini özellikle görme-vestibular ve proprioseptif duyuları da dikkate alır.
  • Bilişsel gelişimde; çocuğun modunu, ilgi alanlarını, kişiliğini ,yapabilirliğini , motivasyonu ve aktifliğini ön planda tutar.
  • Bebeğin büyümesi ile oluşabilecek problemlere ve repertuar kayıplarına odaklanarak önlem alır.
  • Bunların hepsini aktivite içinde bebek-çocuk aktif olarak yapar.